Covid-19 ve Antikor Testi İlişkisi

Covid-19 hayatımıza girdikten sonra günlük hayatta Antikor testi, Antikor seviyesi gibi tabirler ile daha sık karşılaşır olduk. Pek çok insan kendisine antikor testi yaptırmak ya da antikor seviyesine baktırmak istemektedir. Antikor testinin ne demek olduğunu bilmek test sonucunu yorumlamak, bağışıklık ve aşı ile Covid-19 ilişkisini anlamakta oldukça önem taşımaktadır.

Antikor – Antijen Nedir?

Antikor, tıbbi adıyla “immünoglobulin”; vücudumuza giren yabancı maddeler ile savaşan bağışıklık sisteminin bir parçası olarak üretilen maddelere denir. Vücudumuza giren yabancı maddelere ise antijen denir. Bakteri, virüs ya da çeşitli kimyasal maddeler antijenlere örnek gösterilebilir. Vücudumuzda her bir yabancı madde için benzersiz olarak bir antikor üretilir. Bu antikorlar antijenler ile anahtar kilit modeli şeklinde uyumlu olarak birbirini tanır, bağlanır ve onları vücuttan dışarı atmaya çalışırlar.

Antikor Testi Nedir?

Antikor testi, belirli bir mikroorganizmaya karşı gelişmiş antikorun varlığının, yokluğunun ya da varsa miktarının saptanması amacıyla bireylerden alınan kan örneğinin incelenmesidir. Antikorlar kanın plazma kısmında oluşur ve en çok IgM, IgG ve IgE antikor testleri yapılmaktadır. Antikor testi yapmaktaki amaç bağışıklığı değerlendirmek, hastalığın seyrini değerlendirmek yada yabancı maddeye maruz kalma durumunu değerlendirmek olabilir. Bu nedenle antikor testi vücudunda

Antikor Testi ile COVID-19 İlişkisi Nedir?

Antikorlar antijenlere has geliştiğinden, Covid-19 için geliştirilen antikor testlerinde Covid-19 Antijeni aranır. Covid-19 hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş olan bireylerin kanlarında Covid-19 antikoru tespit edilirse bağışıklığın başladığından ve iyileşmeden söz edilebilir. Hatta Covid-19’u asemptomatik yani belirti göstermeden geçiren ve geçirdiğinin farkında olmayan bireylerin kanlarında da Covid-19 Antikoruna rastlanır. Antikor testinin önemi toplumların bağışıklık sevilerinin tespitinde büyük rol oynamaktadır.

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde pilot illerde uyguladığı antikor tarama testinin amacı, toplumun bağışıklık seviyesini ölçmenin yanı sıra hastalığın kalıcı bağışıklık oluşturup oluşturmamasının da araştırılmasıdır. Ne yazık ki Covid-19 Antikor Testinin pozitif gelmesi sonsuza kadar kişinin bağışıklık geliştirdiğinin habercisi değildir. Antikor testinin pozitifliği kadar değeri yani “titre” dediğimiz antikor seviyesi de önemlidir. Genel olarak hastalığın iyileşmesinden 28 gün sonra vücutta antikor gelişmeye başlamaktadır. Antikor seviyesi tamamen bağışıklığın bir ürünü olduğundan kişiden kişiye titresi değişiklik göstermekle birlikte zaman içerisinde de düşmeye başlayacaktır. Covid-19 geçirip iyileşen bireylerin genellikle Antikor Testi pozitif gelmiş ve 3-6 ay gibi bir süre içerisinde antikor seviyeleri düşerek sıfırlandığı görülmüştür. Antikor seviyeleri sıfırlanan bireyler ise Covid-19’ a ikince kez yakalanmışlardır. Bu da hastalığın kalıcı bağışıklığının olmadığı anlamına gelmekte ve sürü bağışıklığının mümkün olamadığı göstermektedir.

Antikor Testi ve Aşı İlişkisi?

Antikor, ister hastalıkla karşılaşılarak vücut tarafından geliştirilsin isterse aşılarak dışardan vücuda verilsin hastalığa karşı koruyucu etkisi vardır. Çünkü Covid-19 virüsüne has olarak geliştirilen, onu tanıyan ve onu yakalamaya programlı bir ajan olarak görev yapan antikor hastalığın vücutta yayılımını önlemektedir. Antikorların vücutta kalıcı bağışıklığı olmadığından bağışıklık geliştikten sonra da belirli aralıklarla aşının tekrarlanması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki mutasyona uğramış olan virüsler başkalaşım geçirdiklerinden, bir önceki virüsü tanıyan antikor ya da aşının mutasyonlarda etkisi olamayacaktır.

Antikor Testi Nasıl Yapılır?

İki çeşit antikor testi baktırma yöntemi vardır. Bunlardan birisi hızlı tanı kitleridir ve yaklaşık 10 dakikada sonuç vermektedir.  Ancak sadece pozitiflik ya da negatiflik şeklinde yorumlamak mümkün olduğundan “titre” yani değer ölçmek bu testte mümkün değildir. Diğer yöntem kanda bakılan antikor testidir ve bu yöntemde antikor seveside görülebilmektedir. Her iki yöntemde de kişide IgM ve IgG antikorları aranır.

Antikor Testi Nasıl Yorumlanır?

Antikor testlerini yorumlayabilmek için antikor-antijen terimlerinin bilinmesi kadar IgM ve IgG antikorlarının da anlaşılması gerekmektedir. Eğer kişide sadece IgM antikoru mevcut ise kişi virüse maruz kalmış ya da hastadır. Eğer kişide sadece IgG antikoru mevcut ise kişi hastalığı geçirmiş, iyileşmiş ya da iyileşme başlamış anlamına gelir. Yani bağışlılık sistemi virüsü yenmiş olarak yorumlanabilir. Eğer kişide hem IgM ve IgG antikoru mevcut ise; hastalık yeni iyileşme dönemine girmiş, bağışıklık kazanılmaya yeni başlamış ve hastalığın etkileri devam etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, hastanın kliniği, diğer belirtiler ve tabi ki antikor seviyesinin değerleri de bu yorumları yapmakta önemlidir.