Denizler ile ilgili Sözler

Deniz İle İlgili İngilizce Güzel Sözler, Deniz İle İlgili İngilizce Kelimeler, Deniz İle İlgili İngilizce Sözler Tumblr, Deniz İle İlgili İngilizce Sözler Kısa, Deniz İle İlgili İngilizce Sözler Ve Anlamları,

The sea drives truth into a man like salt. Deniz, gerçeği bir tuz gibi insana sürükler. Hilaire Belloc

Anyone can hold the helm when the sea is calm. Deniz sakin olduğunda dümeni herkes tutabilir. Publilius Syrus

The boisterous sea of liberty is never without a wave. Fırtınalı özgürlük denizi hiçbir zaman dalga olmaz.

You can swim any way you like in the Dead Sea, actually. Aslında Ölü Deniz’de istediğiniz gibi yüzebilirsiniz.

A book should serve as the ax for the frozen sea within us. Bir kitap içimizdeki donmuş denizin baltası olarak kullanılmalı.

The virtues are lost in self-interest as rivers are lost in the sea. Denizdeki nehirler kaybolduğu için erdemler kendi çıkarlarına kaybedilir.

The sea! The sea! The open sea!, The blue, the fresh, the ever free! Deniz! Deniz! Açık deniz !, Mavi, taze, bedava! Bryan W. Procter

The great sea makes one a great sceptic. Engin bir deniz insanı engin bir şüpheci yapar. Richard Jefferies

The sea changes color, but the sea does not change. Deniz renk değiştirir ama deniz değişmez. Stevie Nicks

All I need: The stars, the moon, the sea and your hand in mine. İhtiyacım olan:  Yıldızlar, ay, deniz ve ellerimde ellerin.

New seas cannot be discovered without losing the ability to see the coast. İnsan, kıyıyı gözden kaybetme cesareti olmadan yeni denizler keşfedemez. Andre Gide

He that will learn to pray, let him go to sea. Dua etmeyi öğrenecek, bırak da denize girsin.

Wine hath drowned more men than the sea. Şarap, denizden daha çok adam boğdu.

Life is as inexorable as the sea. Hayat deniz kadar çekici değildir. Thomas Wentworth Higginson

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. Denizi sadece dikilip suya bakarak geçemezsiniz.

A smooth sea never made a skilled mariner. Pürüzsüz bir deniz asla yetenekli bir denizci yapmaz. İngilizce Atasözü

At sea a fellow comes out. Salt water is like wine, in that respect. Denizde bir adam çıkıyor. Tuzlu su bu açıdan şarap gibidir.

Follow the river and you will find the sea. Nehri takip et ve denizi bulacaksın. Fransız Atasözü

The sea finds out everything you did wrong. Deniz yanlış yaptığınız her şeyi öğrenir. Francis Stokes

The voice of the sea speaks to the soul. Denizin sesi ruhla konuşur.

The waves of the sea get back to me. Denizin dalgaları bana geri dönüyor. Jill Davis

The sea lives in every one of us. Deniz, hepimizin içinde yaşıyor. Wyland

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir