Medeniyet İle İlgili Sözler

kültür ve medeniyet ile ilgili sözler, islam medeniyeti ile ilgili sözler, medeniyet ile ilgili deyimler, uygarlık sözleri, medeniyet nedir, birileri ile ilgili sözler, düşünmek ile ilgili sözler, şans ile ilgili sözler

Bir uygarlık; insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil. St.Exupery

Medeniyet, herkesle medeni konuşmak değil, herkesle anladığı dilden konuşmaktır.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Atatürk

Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni. Mehmet Akif Ersoy

Bir zamanlar insan, ayı yalnızca hissetmek istiyordu, şimdi onu görmek istiyor. Wolfgang Van Goethe

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. John Stuart Mill

Medeniyet, öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder. Mustafa Kemal Atatürk

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. Hakan Yıldız

Bir milletin miyar-ı medeniyeti, erbab-ı irfanına derece-i hürmettir. Cenap Şahabettin

Medeniyetin en verimli tarafı, kendine tahammül eden insanlar yetiştirmesidir. Saturday Evening Post

Bir millet; ya şarklı, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi iki medeniyetli bir millet de olamaz. Ziya Gökalp

Doğu medeniyetlerinin hepsi, halka dayanarak doğmuş ve hepsi halktan koparak batmışlardır. Benjamin West

Her medeniyet kendinin bütünüdür. Ayrı kültürlerin zoraki nikâhından hilkat garibeleri doğar. M.Selahattin Şimşek

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta, daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. Will Rogers

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. Mustafa Kemal Atatürk

Uygarlık tarafından, yokedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bir uygarlık çağını yaşıyoruz. Friedrich Nietzsche

Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır. Freud

Uygarlıktaki her ilerleme, aynı zamanda eşitsizlik yolundaki bir ilerlemedir. Jean J. Rousseau

Kültür, düşmanın kemiklerinden bir kadeh yapmaktır. Medeniyet bu yüzden hapse girmektir.

Medeniyet, bir durum değil bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur. Arnold Toynbee

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Atatürk

Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. A.Hamdi Tanpınar

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Atatürk

Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz. Ziya Paşa

Gerçek medeniyet, kozmopolit bir topluma dayanmaktadır. Edgar Morin

Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. Dunamek

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. Atatürk

Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür. George William Curtis

Uygarlık; olumlu, uyumlu olmak, bir bütün olmak demektir. Henry Huxley

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Atatürk

Uygarlığımızın yolları, konserve kutularıyla döşelidir. Elbert Hubberd

Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor. Cemil Meriç

Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. Mark Twain

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir. Alexis Carrel

Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. H.R.Gürpınar

Her uygarlığın en yüksek noktasında, çöküş de belirir. C.W.Ceram

Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık. Cemil Meriç

Medeniyetin ilk şartı adalettir. Freud

Uygarlık, eğitimle yıkım arasındaki yarıştır. H. G. Wells

Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar. İbn-i Haldun

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın